Karate Dojo Ryushinkan im 1. Judo-Club Worms e.V.
Karate Dojo Ryushinkan
im 1. Judo-Club Worms e.V.

Kihon

空手の基本技術